Strona główna

Dlaczego warto inwestować?
„O ile nie będzie wojny, to nieruchomości są najpewniejsze” – mawiali powojenni przedsiębiorcy. Dzisiaj możliwości ulokowania środków jest znacznie więcej niż w powojennych czasach, mimo to finansiści mówiąc o dywersyfikacji środków nadal wskazują, że nieruchomości – w długofalowym ujęciu – nadal są jedną z najpewniejszych inwestycji.